فن پکیج خاموش است علت چیست ؟

با سلام
در خصوص پکیج های دیواری زمانی که فن خاموش می باشد و پکیج عمل نمکند مشکل قطع بودن پرشر سوئیج دود می باشد
شما نیز میتوانید با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ جهت اعزام سرویسکار تماس حاصل فرمایید.

تعمیرات پکیج در مشهد

با سلام به منظور تعمیرات و نصب انواع پکیج های دیواری و زمینی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل نمایید .

تعمیرات پکیج در فرامرز مشهد

با سلام
۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ شماره تمای جهت هماهنگی
شما سروران عزیز می توانید جهت تعمیرات پکیج و بازدید در منطقه فرامز با شمار ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.

شماره تعمیر کار پکیج در قاسم آباد مشهد

۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ شماره تماس جهت هماهنگی جهت تعمیرات پکیج شما می توانید با شماره تلفن فوق تماس بر قرار نموده تا سرویسکار اعزام گردد.