کد خطای ۳۰ ۴۰ پکیج ایران رادیاتور

کد خطای ۳۰ و ۴۰ در پکیج ایران رادیاتور خراب بودن برد می باشد .
در صورت هرگون راهنمایی و یا تعویض برد با شمار تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید .