کد خطای ۳۰-۴۰ پکیج ایران رادیاتور

.کدخطای ۳۰-۴۰ در پکیج ایران رادیاتور معیوب بودن برد می باشد
شرح عیب: برد الکترونیک معیوب است
در صورت راهنمایی و یا تعمیرات با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.