برد پکیج

برد پکیج
مغز دستگاه می باشد که تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی را انجام می دهد.
جهت راهنمایی و تهیه برد با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.