کد خطای پکیج گلدیران

کد خطای پکیج گلدیران نمایانگر مشکل بوجود آمده در پکیج شما می باشد که در ادامه به توضیح این خطاها می پردازیم.

مجموعه دلتاگستر با داشتن تعمیرکاران تخصصی پکیج در مشهد آماده ارائه خدمات به شما می باشد.

e1 شکستگی الکترود تشخیص دهنده جرقه
e2 مشکل گرم شدن بیش از حد
e3 مشکل لوله آب گرم خروجی
e4 پایین بودن بسیار زیاد فشار آب
e6-e7 حس گر دما شکسته است
e9 انجماد سیستم گرمایش