مزایای سرویس سالیانه پکیج

با سلام
همان گونه که مستحضر هستید امروز پکیج های دیواری و زمینی باید در اول فصل بازدیدو یا حتی اگر نیاز به سرویس داشته باشد انجام شود زیراکه در بعضی از مواقع ممکن است یک مشکل کوچک در آینده به مشکل بزرگتری تبدیل شود پس نتیجه میگیریم که سرویس پکیج در اول فصل پاییز یک از مهمترین موارد می باشد شما نیز می توانیدبا شماره تلفن ۰۹۱۵۲۰۷۹۱۵۴ تماس حاصل نموده تا سرویسکاران ما بتوانند شما را یاری کنند

کد های پکیج ایمرگاس
پکیج ایمرگاس
کد خطا مفهوم کد خطا
۰۱ عدم تشکيل شعله
۰۲ فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد)
۰۳ در مدل بدون فن سنسور دود فعال شده، در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشرسوئيچ دود
۰۴ فعال شدن کليد حرارتی (کليد دود) و سنسور دود
۰۵ اشکال در NTC شوفاژ
۰۶ اشکال در NTC مصرفی
۰۸ حداکثر تعداد Reset
۱۰ کمبود فشار آب مدار گرمايش
۱۱ اشکال در تخليه دود (پرشرسوئيچ اجازه راه اندازی نمی دهد.)
۱۵ خرابی برد الکترونيکی و يا اشتباه در اتصال کانکتورها
۲۰ عدم تشکيل شعله
۲۴ خرابی دکمه های کنترل پانل
۲۷ اشکال در گردش آب مدار گرمايش
۳۱ اشکال در سيستم ترموستات اتاقی
۳۷ افت ولتاژ ورودی به کمتر از ۱۸۰ ولت
۳۸ خاموش شدن شعله در اثر وزش باد يا قطع و وصل جريان گاز
۴۳ خاموش شدن پکيج به علت تکرار بيش از حد کد