آب گرم مصرفی دچار نوسانات می‌شود علت چیست؟

۱- زیاد بودن ارتفاع شعله از مبدل

۲- پایین آمدن دقت NTC مصرفی در پکیج

۳- استفاده هم‌زمان از چند شیر مصرفی

۴- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان

۵- خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل

در صورت هر گونه هماهنگی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.