علت زرد بودن شعله مشعل

– زرد بودن شعله مشعل

– دودكش مكش خوبي ندارد
– نبودن هواي كافي در محيط
– مشعلها كثيف شدند
– تناسب نداشتن قطر انژكتور مشعل با نوع
گازمصرفي
– دوده داشتن داخل ديگ و دودكش
در صورت راهنمایی و بر طرف نمودن پکیج با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰تماس حاصل فرمایید.