شیر سه بار پکیج

شیر اطمینان سه بار در پکیج

وظیفه شیر سه بار در پکیج دیواری جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار در مدار گرمایش می باشد عملکرد با بالارفتن فشار آب در مدار گرمایش با لای ۳ بار شیر اطمینان عمل می کند. ومقداری آب از پکیج خارج می شود .

جهته هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.