چرا رادیاتور هوا میگیرد ؟

به علت واکنش آبگرم داخل رادیاتورها با فلز آلومینیوم یک واکنش شیمیایی رخ میدهد که
منجر به بوجود آمدن گازی می شود که به اصطلاح به آن هواگرفتن رادیاتور می گویند.
هواگرفتن رادیاتور منجر به این میشود که راندمان رادیاتور پایین بیاید و تعدادی از پره های رادیاتور گرم نشود.
با آجار مخصوص می توان رادیاتور هارا هواگیری نمود تا گرمای مطلوب داشته باشند . در صورت هرگونه بروز مشکل با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.