علت سریز شدن آب پکیج

اصولا در پکیج سریز شدن آب دلایل مختلف دارد که به شرح ذیل می باشد .
۱- خراب بودن منبع انبساط
۲- خراب بودن شیر سه بار
۳- خراب بودن لوله انبساط
۴- سوراخ بودن مبدل پکیج
جهت هر گونه راهنمایی و تعمیر پکیج با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید .