شعله تشکیل می‌شود و دستگاه پس از ۵ ثانیه خاموش می‌شود؟

در این زمان مشکل می تواند موارد ذیل باشد

۱- میله یون درون شعله قرار ندارد.

۲- تنظیم گاز در وضعیت استارت صحیح

۳- میله یون اشکال دارد.

۴- کابل میله یون به برد کنترل قطع است.

۵- اتصال زمین قطع است.

۶- میله یون اتصال بدنه دارد.

۷- برد کنترل ایراد دارد.
جهت هرگ.نه راهنماییو اعزام سرویسکار با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.