منبع انبساط پکیج

منبع انبساط پکیج:
کار اصلی منبع انبساط ثابت نگهداشتن فشار مدار گرمایشی در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش می باشد.

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدار آب ثابت در پکیج از منبع انبساط استفاده می گردد.

جهت هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.