طریقه رسوبگیری پکیج

با سلام
امروز یکی از اساسی ترین مشکل پکیج ها رسوب گرفتن مبدل ها می باشد . در این مورد شما می توانید با هماهنگی با شماره تلفه ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۰ جهت بازدید از پکیج خود تماس گرفته تا سرویسکاران ما بتوانند به نحوه عالی با شما همکاری لازم را داشته باشند.