برای گریپاژ پمپ پکیج چه کنیم

گریپاژ پمپ

در صورتی که پمپ پکیج زمینی ویا دیواری گیرپاژ شد و متوجه شدید پمپ گردش نمیکند سریعا کلید پمپ را خاموش کرده ، سپس با باز کردن پیچ دو سوی بزرگی که در مرکز پمپ قرار گرفته را انجام میدهیم وبا فازمتر و یا پیچ گوشتی سعی در چرخاندن آن میکنیم زیرا پروانه پمپ به هر دلیلی رسوب ویا گیر نموده است و با یکی دو دور گردش پروانه توسط ما پمپ به حرکت در خواهد آمد. در صورت راهنماییو یا تعمیر با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.

الکترود جرقه زن پکیج

کار الترود جرقه زن پکیج روشن مخلوط گاز و هوا می باشد .
حداقل مقاومت بین سرامیک و زمین باید بزرگتر از ۶۰ مگا اهم باشد .
فاصله نوک الکترودها از یک دیگر بین ۳ تا ۵ میلیمتر می باشد .
حداقل مقاومت بین سرامیک و زمین باید بزرگتر از ۶۰ مگا اهم باشد .
همچنین مقاومت بین سرامیک الکترود و کابل اتصال نیز باید بزرگتر از ۶۰ مگا اهم باشد
فاصله نوک الکترودها از سطح مشعل در حدود ۹ میلیمتر می باشد .
جهت راهنمایی و تعمیرات انواع پکیج های دیواری و زمینی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.