ارور پکیج تاچی تیپ A

کدینگ خطای تیپ A جهت هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.

نقص در احتراق

E1

فیوز حد

E2

نقص در تهویه

E3

کمبود آب

E4

سنسور آب گرم بهداشتی G12

E6,

سنسور گرمایش G18

E7

یخ زدگی

E9