کد خطای پکیج مکس الیت

کدخطاهای پکیج شوفاژ دیواری مکس الیت
کد
کدخطا :
E1 کمبود فشار آب
E2 نبود گاز مشکل در برقراری شعله E3
E3 مشکل در سنسور اب مدار گرمایش
E4 مشکل در آب گرم مصرفی
E6 خطای فشار
در صورت هرگونه مشکل یا راهنمایی با شماره تافن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ حاصل فرمایید.