کد خطای ۴۰-۶۰- ۸۰ پکیج ایران رادیاتور

عیب:فن کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد
۱-احتمال قطع بودن اتصال سیم فن
۲- خراب بودن پرشر فن
۳- خراب بودن برد دستگاه
۴- گریپاز یا سوختن فن
در صورت رفع مشکل جهت تعمیرات پکیج با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید .