خطای کد ۵۰ پکیج ایران رادیاتور چیست

خطای کد ۵۰ پکیج ایران رادیاتور
علت عیب :
۱- باز شدن سنسور آیگرم
۲- اتصال کوتاه سنسور آبگرم
۳- سنسور شوفاژ از مدار قطع شده
۴- سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده است
جهت هرگونه راهنمایی و یا تعمیرات با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.