۳ دلیل اصلی خاموش و روشن شدن مشعل پکیج

در برخی از مواقع پکیج شما در حین کار کردن مشعل دستگاه خاموش و روشن می شود . این مشكل میتواند به سه دلیل باشد.

۱-خرابی برد دستگاه

۲-كثیف بودن قسمت یون دستگاه

۳- خرابی کنترل هوا

شما میتوانید جهت تعمیرات پكیج خود با ما تماس بگیرید شماره تماس تماس حاصل فرمایید. ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰