قطعات پکیج ایران رادیاتور در مشهد

با سلام
جهت تا مین قطعات پکیج می توانید با شماره تلفن 0915040610 تماس حاصل فرمایید.

انواع مبدل های در پکیج ؟
مبدل ها در دو نوع می باشد
1- تک مبدل
2- مبدل ثانویه
در مبدل های تک وضیفه گرم کردن آبگرم و شوفاژ را بعهده دارد ولی مبدل ثانویه وظیفه گرم نموده آبگرم مصرفی را بر عهده دارد.
زمانی که مبدل آبگرم مصرفی شما گرمای مطلوبی ندارد با ید مبدل پکیج خود را رسوبگیری نمایید.
01

1- عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )

2- شعله تشکیل نمی شود که سه دلیل دارد یا شیرگاز مشگل دارد یا جرقه زدن خوب عمل نمی کند یا حسگر شعله ایراد دارد.

کد E02

1- قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

2- در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.

کد E03

1- اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود

2- پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.

کد E04

1- عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

2- فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.

کد E06

1- قطعی NTC آبگرم مصرفی

2- سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.

کد E07

1- قطعی NTC گرمایش

2- سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.

کد E11

1- حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

2- شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.

دما + چشمک زن

1- عمل نمودن کلید فشار

2- ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

3- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش

Scroll to Top