شیر سه بار پکیج

شیر اطمینان سه بار در پکیج وظیفه شیر سه بار در پکیج دیواری جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار در مدار گرمایش می باشد عملکرد با بالارفتن فشار آب در مدار گرمایش با لای 3 بار شیر اطمینان عمل می کند. ومقداری آب از پکیج خارج می شود . جهته هرگونه راهنمایی با …

شیر سه بار پکیج Read More »