کد خطای e1 پکیج ایران رادیاتور

کد خطای e1 پکیج ایران رادیاتور شرح معایب : 1- کمبود آب ( شیر پرکن زیر دستگاه را به سمت چپ باز نموده تا فشار آب برروی 1/5 بار تنظیم گردد. بعد دستگاه را ریست کرده تا مشکل برطرف شود ) 2- خراب بودن سنسور فشار آب 3- در صورت هرگونه راهنمایی یا تعمیرات با …

کد خطای e1 پکیج ایران رادیاتور Read More »