عیب یابی پکیج روکا

روکا ساده روکا دیجیتال وستن ساده وستن دیجیتال نوع عیب و راهکارهای رفع آن
۴۰-۹۰ ۰۱ ۷۰ E06 اشکال درسنسور آب گرم
۵۰-۹۰ ۰۲ ۸۰ E05 اشکال درسنسور مدار شوفاژ

۵۰-۶۰-۹۰

۵۰-۶۰-۷۰-۹۰
۰۶ ۴۰

E26

E25

E02
گرمای بيش ازحد درمبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد ۱۰۵ °c بصورت خودکار قطع شود.
۶۰-۹۰ ۰۴ – E35 دراين حالت رله قسمت کنترل الکترونيکی اشکال دارد وشعله دستگاه خاموش شده است.
۴۰-۶۰-۹۰ ۰۵ – – اشکال ازجانب لوله های اطمينان مي باشد که بايد بخش الکترونيکی کنترل شود.
۴۰-۷۰-۹۰ ۱۰ & ۰۵

E98

E99
اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می
گردد.
۵۰-۷۰-۹۰ ۱۱ چراغ شيرآب و رادياتور چشمک می زند. E97 – مشعل دستگاه خاموش شده است.
– تاخير زمانی برای روشن شدن مشعل که علت آن جرقه کوتاه بوده است.
– برق ورودی کمتر از ۱۹۵ ولت است.
۴۰-۶۰-۷۰-۹۰ ۱۳ چراغ شيرآب و رادياتور چشمک می زند. E97 اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می
گردد.
۴۰-۶۰-۷۰-۹۰ ۰۷ ۵۰ E03 اين خطاها مربوط به دستگاه های بدون
فن (اتمسفريک) مي باشد که از عدم تهويه
و خروج دود از دودکش ناشی مي شود.
۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۹۰ ۱۵ ۵۰ E03 اين خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن
( اتمسفريک ) مي باشد.
۶۰-۷۰-۹۰ ۱۲ ۳۰

E04

E01
اين خطاها مربوط به قسمت گاز و شيرگاز دستگاه مي باشد.
۴۰-۸۰-۹۰ ۱۷ ۳۰

E01

E04
اين حالت مطابق مورد قبل برطرف می گردد.
۴۰-۵۰-۸۰-۹۰ ۱۹ ۳۰

E01

E04
اين مورد مربوط به پکيج های فن دار بوده که دراين حالت باز شدن سوئيچ فشارفن با تاخيرعمل نموده است.
۶۰-۸۰-۹۰ ۲۰ ۳۰

E01

E04
اين مورد نيز مشابه مورد قبل است با اين تفاوت که بسته شدن سوئيچ فشارفن با تاخير صورت گرفته است.
۴۰-۵۰-۹۰ ۰۳ ۶۰ E10 اين عيب دراثرکمبود فشارآب در مدار شوفاژ مي باشد.
۸۰-۹۰ – – – دستگاه Reset گردد، در صورت برطرف نشدن برد الکترونيکی نياز به تعمير دارد.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *