شیر برقی پکیج

وظیفه در پکیج
انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی
عملکرد داخلی شیر برقی
در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با
چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه
آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویهporn izle گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر
شافت موتور شیر برقی مسیرگردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد
نحوه تست شیر برقی
موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم
مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است
در صورت معیوب بودن شیر برقی
پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی
شود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود
محل نصب شیربرقی
در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد

جهت هماهنگی با شماره تلفن 09150406110 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top